Name     : Vamsha Vriksha (1972)    Language: Kannada
Director : B. V. Karanth, Girish Karnad      
Cast      : Venkata Rao Talegiri, B. V. Karanth, L. V. Sharada Rao, Girish Karnad, Chandrashekhar, Uma Shivakumar, G. V. Iyer, Vishnuvardhan

 

Snippet

Trivia

The film won the National Film Awards for Best Direction and marked the film debut of actor Vishnuvardhan.